Vilkår ved deltakelse på kurs/arrangement

Generelt:

Freesport Stavanger med organisasjonsnummer 920 561 802 er en forening som drives delvis av frivillige og en deltidsansatt daglig leder. Deltakere på våre kurs og turer må selv sørge for å være forsikret gjennom reiseforsikring eller annet, som dekker den aktuelle aktivitet.

 

Ditt ansvar:

Vannsport er en aktivitet der den enkelte deltaker selv er i kontroll over sin egen aktivitet. Det er frivillig å følge instruktøren, guiden eller andre sine instrukser, derfor skjer alt på eget ansvar. Det er naturens elementer og værforhold som ofte avgjør graden av hvor sikker en aktivitet er. Uansett skal hver enkelt deltaker følge vår instruktør/guide sine instrukser der hvor det kan foreligge grad av usikkerhet eller fare for skade, ulykke eller tap på person eller eiendom. Hver deltaker er også ansvarlig for erstatning på eventuelle skader påført brett/utstyr som følge av uforsiktighet. Dette gjelder også at deltakeren har ansvar overfor en tredjeparts eiendom i forhold til skade eller annet som medfører økonomisk erstatning. Hver enkelt deltaker er selv ansvarlig for å vise full aktsomhet for egen deltakelse.

 

Forsikring:

Ved deltakelse på våre turer er det et krav at hver deltaker har egen forsikring / reiseforsikring som dekker medisinske utgifter inkludert nødhjelp. Vi anbefaler også at forsikringen dekker personlig ansvar, kansellering, tap av bagasje og personlige eiendeler. Sørg for at du har med ditt polisenummer og nødnummer fra ditt forsikringsselskap.

 

Samtykke:

Hver deltaker samtykker til disse vilkår når arrangementet starter. Dermed godtar deltaker og andre som denne har meldt på at Freesport fraskriver seg ethvert ansvar for tap, skade, ulykke eller uhell som deltaker/deltakerne kan bli påført under våre aktiviteter og arrangementer. Den som har meldt på andre eller flere enn seg selv, er da ansvarlig for å videreformidle disse vilkår til dem det måtte angå.

 

Foto og film:

Hvis ikke deltaker sier i fra ved bestilling eller ved arrangementets start, samtykker deltaker til at arrangør kan ta foto og film av vedkommende og bruke dette i egen markedsføring.

 

Utenlandske statsborgere/deltakere:

For utenlandske deltakere: Lonely Planet’s forsikring er ganske billig og dekker alt du trenger for din ekspedisjon med oss. Vær oppmerksom på at vi ikke har noen tilknytning til Lonely planet. https://www.lonelyplanet.com/travel-insurance

 

Krav til deltaker:

Minste alder er 13 år hvis ikke spesielle avtale er gjort med oss som arrangør i forkant. Alle deltakere må kunne svømme og være i tilstrekkelig fysisk form for den aktuelle aktiviteten/turen. Hvis deltakeren har medisinske og/eller annet vi som arrangør bør vite om i forkant så gi soss beskjed.